چاپ
 ابزار های برنامه نویسی و طراحی وب فارسی فرد آفرین، مجموعه ای از کاربردی ترین ابزارهایی است که برای ساخت اپلیکیشن ها، طراحی سایت یا تولید نرم افزارهای بزرگ راهگشای برنامه نویسان حرفه ای خواهد بود و سرعت تولید اپلیکیشن را بسیار بالا خواهد برد.
 
 

توجه !

کلیه افزونه ها امکان ارائه به صورت کد باز جهت بهبود، شخصی سازی یا توسعه با محاسبه 50درصد افزایش قیمت را خواهند داشت.